Кой е символа под номер 505 от Аварийното ръководство стр. 026 (Част 2)