ДЕВЕТА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ............... МАТЕМАТИКА И ТЕОРЕТИЧНА ТЕМПОРАЛНА МАНИПУЛАЦИЯ (КМТТМ).