По кое време убиецът иска да удари отново през следващите дни ?(XX:YY)