Непозната жена с пребледняло лице се препъва през гъста джунгла. Накрая пада и застива, но преди да изгуби съзнание, прошепва:

„О, Джеси, в каква бъркотия си се забъркал този път… ще ми се никога да не бях откривала тази прокълната игрална конзола…“

Събуждаш се шокиран. Очевидно си задрямал по време на часа по математика на г-н Колинс.

Но само какъв странен, направо реален сън беше! Жената в съня ти прошепна нещо за Джеси – твой приятел и съученик, който мистериозно изчезна преди година. Оглеждаш се замаяно наоколо и виждаш, че приятелите ти правят същото. А точно до чиновете ви стои г-н Колинс, гледащ към вас с ядосано изражение и скръстени ръце.

О, не! Това означава наказание след часовете.

Докато останалите от класа напускат стаята, ти, приятелите ти и Каспър - Кралят на наказанията, оставате по местата си. Разказваш на приятелите си за съня. За твоя изненада обаче изглежда, че всички сте имали един и същ сън! Може би е било някакво видение. Един от вас казва: „Преди да изчезне, Джеси ми разказа за някаква мистериозна игрална конзола и игра, наречена Джуманджи. Сигурно нея е имала предвид жената от съня. Обзалагам се, че ако открием игралната конзола, ще разберем какво се е случило с Джеси!“.

„Има само един мааалък проблем,“ - казва друг - „тази конзола сигурно все още е в старата стая на Джеси… а новият собственик на къщата смята да я унищожи точно след един час. Това означава, че имаме само един час да избягаме от училище , да се промъкнем в стаята на Джеси и да намерим игралната конзола, за да разрешим мистерията.

Уф…“ Господин Колинс прекъсва разговора и ви разделя.

Наказанието след часовете започва. Зад вас чувате как някой се прокашля; това е Каспър. Той ви подава бележка, която изглежда като домашната му по математика. Подписана е с: „Длъжници сте ми. Каспър - Кралят на наказанията“.