Trávíte pohodový večer se svými přáteli u hry Vadí nevadí. Úkoly začínají být čím dál víc za hranou.

Nyní je na řadě Lenka, která dostala za úkol s úderem půlnoci vyvolat ducha Bloody Mary. Jak děsivé! Stovky let stará legenda praví, že když někdo vyvolá ducha Bloody Mary, přijde o svou duši.

S úderem půlnoci tři z vás napjatě sedí v potemnělé koupelně a společně pozvedáte zapálenou svíci směrem k zrcadlu.

Lenka nervózně zvolá: „Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary!“ Nic se neděje. Vyměníte si zklamané pohledy. To má být ono?

Náhle pocítíte mrazivý závan a spatříte, že se Lenčin obraz v zrcadle začíná zmítat a měnit. Její ruce se změní v hrozivé pařáty, oči krvavě zaplanou a ve tváři se jí objeví hrůzný škleb.

Stvoření poté vystoupí ze zrcadla s doširoka rozpřaženými pařáty a popadne Lenku za hlavu. Její kůži proříznou nehty ostré jako žiletky a brzy spatříte proužky krve. Stvoření otevře tlamu, zamumlá cosi nesrozumitelného a zmizí zpátky do zrcadla. Z Lenčina těla poté vystoupí obláček mlhy a namíří si to k zrcadlu. Byla to snad její duše?

Ve stejný okamžik se vynoří duše té bytosti ze zrcadla, které se v tom okamžiku roztříští. Cizí duše vstoupí do Lenčina těla a Lenka se v křečích sesune na podlahu.

V návalu paniky popadnete telefon a v rekordním čase vyhledáte informace o Bloody Mary. Začnete předčítat: „Jakmile duše Bloody Mary vstoupí do své oběti, trvá jí 15 minut, než se nezvratně usadí. Jakmile se tak stane, bude duše oběti v zrcadle lapena navěky.“ Proveďte čtyři kroky vymítacího rituálu a osvoboďte Lenčinu duši. Máte 15 minut.