„Promiň, Brente.“ Nepřestáváte se omráčenému dozorci omlouvat, zatímco mu třesoucí se rukou kontrolujete obsah kapes. „Promiň, ale nedali mi jinou možnost.“

Na tento okamžik čekáte celých devět let už od chvíle, kdy vás poprvé přivezli do tohoto ostrovního vězení se zvýšenou ostrahou a zlověstným názvem Judicium. Teď si tu odpykáváte trest za pokus o vraždu prezidenta. Ve svoji nevinnu věříte jen vy sami, o to se organizace, která vás sem uvrhla, dostatečně postarala.

Dnešního rána vás tři nerudní dozorci vyvlekli z cely a přivedli až do kanceláře ředitele věznice.

Prý má nějaké problémy s počítačem, které je nutné neprodleně odstranit. Na celém ostrově jste jediní, kdo má nějaké povědomí o počítačích, takže vás často žádají o pomoc. Tentokrát jde ale o něco vážnějšího. Jeho počítač se stal cílem kybernetického útoku. Přesně podle plánu.

Zatímco jste se plně věnovali počítači, zazvonil telefon ředitele. Něco naléhavého. Ve vězeňském bloku podle všeho vypukl zmatek vyvolaný jedním z vašich jedenácti spoluvězňů. Ředitel věznice vyběhl společně se dvěma dozorci ze své kanceláře. Zůstali jste tam jen vy a třetí strážný, Brent. Když se naskytla možnost dozorce přemoci, ani na okamžik jste neváhali.

Se zapalovačem v ruce přecházíte k psacímu stolu ředitele a rychle se pouštíte do prohledávání zásuvek. Nakonec nacházíte klíč a přístupovou kartu. Z kapsy vylovíte únikový plán a symbolicky odškrtnete první položku na seznamu tím, že jej podpálíte Brentovým zapalovačem. Netrvá dlouho a věznici naplní zvuk poplašného požárního zařízení. Útěk na svobodu začíná!

Na opuštění ostrova máte 1 hodinu, pak bude podle vězeňského protokolu celá věznice hermeticky uzavřena.