Se svým týmem jste zažili už mnohé, ale dnes jde skutečně do tuhého. Zekestán vyhlásil svoji suverenitu a pod hrozbou použití ničivých zbraní drží celý svět v šachu. Tento agresivní postoj a hrozby jsou důvodem pro sestavení týmu, který by jejich tajnou zbraň zneškodnil.

Vaším úkolem je najít mikrofilmy s informacemi o této tajné zbrani. Prvním krokem je dostat se dnes večer na banket v Zekestánském paláci Svobody. Během banketu bude mít prezident hodinovou řeč.

Vaše vládní agentura vám sdělila, že se jim podařilo vysledovat řadu dopisů adresovaných hostům banketu. Dopisy obsahují tajné přístupové kódy, které vám zajistí přístup do paláce.

Máte k dispozici vše potřebné k rozluštění tohoto kódu. Vybavení vám ale bohužel přišlo z více zdrojů a v náhodném pořadí. Je tedy na vás vše správně použít a dostat se do budovy. Jakmile budete uvnitř paláce, musíte otevřít trezor v prezidentské pracovně a dostat se nepozorovaně ven i s mikrofilmy.

K tomu vám poslouží stanice bezobslužného metra, které bylo vyraženo pro potřeby prezidenta. Tajnou stanici najdete přímo pod budovou paláce. Ihned co prezident dokončí svoji řeč, chystá se použít metro pro přesun na důležitou konferenci. Je proto potřeba spěchat, protože metro je vaší jedinou cestou, kterou se můžete dostat nepozorovaně i s mikrofilmy ven. Pokud budete odhaleni, vaše vláda popře jakékoli spojení s vámi a vy zůstanete sami. Zároveň moc dobře víte, co se v Zekestánu dělá se zrádci...