Název žlutého předmětu, který se nachází po levé straně pana Collinse v části 1.