Staande voor de poorten van de gevangenis van Druston bereid jij je mentaal voor op je bezoek aan de man die je nooit meer had willen zien: de Lijkschouwer.

Vier jaar geleden slaagde je erin dit monster te arresteren en op te laten sluiten. In een periode van 8 jaar had de Lijkschouwer 9 mensen vermoord, die hij daarna aan de rand van het Drustonse bos in allerlei vreemde houdingen had achtergelaten.

Het heeft je jaren gekost, maar uiteindelijk kreeg je hem te pakken door een DNA-match met een haar die was aangetroffen op één van de eerste slachtoffers.

De Lijkschouwer bekende al snel 5 van de 9 moorden, maar schreef de andere 4 toe aan een na-aper – een zogenaamde Copycat killer.

Je hebt hem al die jaren nooit geloofd, maar nu heb je een goede reden om dat toch te doen: je vader Chris is gisteravond op eenzelfde wijze verdwenen als de slachtoffers van de Lijkschouwer toentertijd. Je grootste vijand is plotseling je enige hoop om je vader nog levend terug te vinden.

"Fijn dat je me eindelijk gelooft, rechercheur. Natuurlijk wil ik je helpen de Copycat killer te pakken te krijgen. Ik neem aan dat hij mijn oude schuilplaats gebruikt voor zijn verachtelijke na-aapmoorden."

"Ik kan je natuurlijk vertellen waar die is... maar dat is zo saai. Dus laten we er een spelletje van maken! Als ik jou was zou ik goed je best doen, want als de Copycat killer echt hetzelfde te werk gaat als ik, kan je over een uurtje gedag zeggen tegen je lieve vadertje."