Sinds de opening van een onderzoekscentrum in een buitenwijk gebeuren er vreemde dingen in Lockholm. Er zijn meldingen van bovennatuurlijke verschijnselen en mysterieuze verdwijningen. Jij laat je humeur daardoor niet verpesten - het is namelijk zaterdagavond en je kijkt uit naar een gezellige avond stappen met je vrienden.

Jullie spreken af in de stamkroeg, dicht bij het onderzoekscentrum. Als jullie al een paar biertjes hebben gedronken is Peter, jullie vriend die in het centrum werkt, er nog steeds niet. Bovendien reageert hij op geen enkel bericht of telefoontje. Niets voor hem! Gisteren was hij er wel gewoon bij geweest. Maar toen was hij opvallend stil en sloeg hij het ene na het andere biertje achterover.

Hij ging er plotseling vandoor met het excuus dat hij iets belangrijks moest doen de volgende dag.

Toen jullie hem vroegen wat er zo belangrijk was, antwoordde hij met een ongemakkelijk lachje: “Oh, niets bijzonders. Ik ga morgen gewoon op expeditie, een andere dimensie in, om wat monsters te bevechten, hè hè.” Jullie vonden het toen een raar verhaal, maar nu beginnen jullie toch een beetje te twijfelen.

Jullie besluiten het heft in eigen handen te nemen en breken in bij de onderzoeksfaciliteit. Aan het eind van een donkere gang vinden jullie het kantoor van de directeur, professor Dave Felsman, en gaan naar binnen. Daar vinden jullie een berg documenten en een vreemde deur met een raampje, waardoor groen licht schijnt. Het lijkt alsof er zich een soort portal achter de deur bevindt. Zou dat de doorgang zijn naar de andere dimensie waar Peter het over had?

Jullie proberen de deur te openen, maar helaas: op slot. Teleurgesteld doorzoeken jullie de kamer en stuiten op een briefje waarop staat: “Agent C is in de andere dimensie. Portal sluit om 22:12.”

Agent C? Stond die naam niet op Peters werknemerspasje, dat hij gisteren was vergeten af te doen? Shit. Jullie kijken op je horloge en zien dat jullie nog maar een uur hebben om Peter uit de andere dimensie te halen voordat de portal sluit.