Welk cijfer staat er bij Mike in het Nato-spellingsalfabet (deel 1)?