Welk dier zie je in de schets op de achterkant van de notitie (deel 1)?