Welk dier staat het dichtst bij nummer 2 op de dierensporen (in level 4)?