Hvilket dyr ser du på skissen på baksiden av lappen (del 1)?