Hvilket dyr er nærmest nummer 2 på dyresporene (i del 7)?