Välkommen till Escape Room Spelet från Identity Games. Precis som i många andra Escape Rooms världen över, är ni ”inlåst” i det här spelet, och målet är att hitta koder för att lyckas ”fly” inom 60 minuter genom att lösa kluriga uppgifter och gåtor.

Använd hjärnan! Lagarbete, god kommunikation, fantasi, kreativitet, logik och ett sinne för små detaljer är också mycket viktigt.

Boxen innehåller 4 olika Escape Room-äventyr och varje äventyr har 3 delar. I varje del måste ni hitta en kod som består av 4 nycklar som ni anger i Chrono-dekodern med 4 av de 16 nycklarna. Hitta 3 korrekta koder inom 60 minuter för att vinna spelet. Ni vinner eller förlorar tillsammans...

Ni börjar med att öppna ett kuvert och läsa introduktionen till äventyret. Lösningen av gåtorna förklarar sig själv. Kuvertet innehåller olika ledtrådar som är nödvändiga för att hitta koden.

I varje omgång undersöker ni ett av elementen i rummet på brädet. Här söker ni efter en eller flera dolda ledtrådar för att lösa mysteriet. Är ni redo för utmaningen?

Chrono Decoder

Under spelets gång, kommer ni ibland att se texten eller logotypen ‘ER’. Det är viktig information eftersom det betyder att ni måste konvertera någonting genom att använda ett av dekoderns system på en av dekoderns två sidor. Klockan på Chrono dekoder räknar ner, lägger den nödvändiga humör och talar om när du kan få ett bra tips. The clock on the Chrono Decoder counts down, ger den nödvändiga atmosfärenoch anger när ni kan få en hjälpande ledtråd.