menu button
  example
  logo

  Escape Room The Game

  OM ESCAPE ROOM SPELET

  Välkommen till Escape Room Spelet från Identity Games. Precis som i många andra Escape Rooms världen över, är ni ”inlåst” i det här spelet, och målet är att hitta koder för att lyckas ”fly” inom 60 minuter genom att lösa kluriga uppgifter och gåtor.

  Använd hjärnan! Lagarbete, god kommunikation, fantasi, kreativitet, logik och ett sinne för små detaljer är också mycket viktigt.

  Förpackningen innehåller fyra olika Escape Room-äventyr och varje äventyr består av tre delar. I varje del måste ni hitta en kod som består av fyra nycklar som ni anger i Chrono Dekodern med 4 av de 16 nycklarna. Hitta tre korrekta koder inom 60 minuter för att vinna spelet. Ni vinner eller förlorar tillsammans...

  Ni börjar med att öppna ett kuvert och läsa introduktionen till äventyret. Lösningen av gåtorna förklarar sig själv. Kuvertet innehåller olika ledtrådar som är nödvändiga för att hitta koden. I varje omgång undersöker ni ett av elementen i rummet på brädet. Här söker ni efter en eller flera dolda ledtrådar för att lösa mysteriet. Är ni redo för utmaningen?

  Chrono Decoder

  Under spelets gång, kommer ni ibland att se texten eller logotypen ‘ER’. Det är viktig information eftersom det betyder att ni måste konvertera någonting genom att använda ett av dekoderns system på en av dekoderns två sidor.

  Chrono Decoder:

  Räknar ner tiden
  Bidrar till den nödvändiga atmosfären
  Ger ibland kryptiska ledtrådar
  00:59